Напрямки виховної роботи

Виховна робота – важлива та невід’ємна складова частина навчального процесу. Поєднання навчання та виховання в університеті дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів-медиків, ідеалом яких має бути гармонійно розвинена, високоосвічена, творча, юридично обізнана, активна й національно свідома людина.

Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи здійснюється за основними напрямками:

§  національно-патріотичне виховання;

§  інтелектуально-духовне виховання;

§  громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та правопорушень;

§  моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;

§  естетичне виховання;

§  пропаганда здорового способу життя;

§  робота з іноземними студентами.

Comments